içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

KUKLA...KİTAP HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Eserin hazırlanmasında başta “Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ / PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi İle Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”nun çalışmaları olmak üzere, birçok eserden ve bilgi kaynağından yararlanılmıştır.

Toplam on altı bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde Fetullah Gülen’in hayatı hakkında bilgiler verilmiş, bu çerçevede Alvarlı Medresesi ve Erzurum’daki faaliyetleri, Said Nursi ile irtibatı, Trakya’daki vaizlik yılları, askerliği, Erzurum Komünizmle Mücadele Derneği ile bağlantısı, Trakya’ya dönüşü ve İzmir’e tayininin çıkması, Ege Bölgesindeki faaliyetleri, askerî mahkemede yargılanması, Almanya’ya gidişi, aldığı psikiyatri raporları ve devlet memurluğundan istifa etmesi, istihbarat örgütleri ile ilişkileri ve dikkat çeken diğer konulara değinilmiştir.

İkinci bölümde FETÖ / PDY’nin görünen ve gizli tutulan amaçları, Fetullah Gülen’in “dost meclislerinde” bu kapsamda söylediği sözler (itiraflar), küresel düzeyde hâkim olan devletler ile ilişkileri, siyasetçilerle ve siyasî partilerle irtibatı ve iltisakı, bu süreçte uyguladığı yöntemler, örgütün içinde bulunduğu durumdan rahatsız olan bazı üst düzey yöneticilerin itirafları ve diğer önemli hususlara tema edilmiştir. Üçüncü bölümde FETÖ / PDY’nin stratejik yaklaşımına yer verilmiştir. Bu bağlamda örgütün uyguladığı temel stratejiler (savunma, denge kurma ve saldırı) ve taktik yaklaşımlar anlatılmış ve bu çerçevede örgüt lideri olan Fetullah Gülen tarafından bizzat verilen talimatlardan, emredilen davranış kodlarından ve uygulanmasını istediği yöntemlerden bazıları maddeler halinde belirtilmiş, Emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Cevdet Saral ve eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak tarafından örgüt hakkında hazırlanan rapora yer verilmiştir. Dördüncü bölümde FETÖ / PDY’nin kuruluşu ve gelişimi ele alınmıştır. Örgütün ismininortaya çıkış ve değişimi, “kuluçka dönemi” olarak kabul edilen 1966-1983 yılları arasında gerçekleştirdiği faaliyetler, Fetullah Gülen’in bizzat kaleme aldığı yemin metni, Vehbi Koç ve MİT ile bağlantısı, CIA ve yabancı istihbarat servisleri ile irtibatı, dinî radikalizmi, “altın nesil” ve “ışık evleri” fikri, Sızıntı dergisinin yayın hayatına başlaması, 12 Eylül askerî darbesine vermiş olduğu destek ve Pensilvanya’daki çiftliğin satın alınması gibi konulara temas edilmiştir.

Yine bu bölümde “palazlanma dönemi” olarak kabul edilen 1984-2006 yılları arasında gerçekleştirilen faaliyetlere yer verilmiştir. Bu kapsamda özel okulların ve dershanelerin açılması, sınav soruları çalınarak askerî liselere, harp okullarına, Polis Kolejine ve Polis Akademisine kitlesel düzeyde öğrenci yerleştirilmeye başlanması, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK ve ÖSYM gibi kritik kurumlarda kadrolaşma çalışmaları, Fetullah Gülen’in Papa II. Jean Paul’e yazdığı mektup ve Papa’yı ziyareti, Vatikan’daki Katolik Kilisesi ile “dinler arası diyalog” ve “İbrahimî dinler” projelerinin başlatılması, İslâm’daki tevhid ve risâlet inancını parçalayıcı girişimler, yurt dışında kolejlerin açılması, yurt içinde üniversitelerin açılması, mütevelli heyet uygulamasına geçilmesi, kod isimlerin kullanılmaya başlanması, Zaman Gazetesinin ele geçirilmesi, radyo ve televizyon kanallarının kurulması, yeni dergilerin yayınlanması, internet sitelerinin kurulması, siyasi partilerle daha yakın işbirliği içine girilmesi, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON’un yanı sıra yüzlerce derneğin birçok vakfın kurulması, 28 Şubat darbesinin desteklenmesi, Fetullah Gülen’in Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir’e yazdığı mektup, şirketleşmeye gidilmesi, Bank Asyanın kurulması, Fetullah Gülen hakkında açılan davalar ve Gülen’in yurt dışına kaçması, Türkçe Olimpiyatları ve benzeri dikkate değer hususlara değinilmiştir. Bu bölümde ayrıca “saldırı dönemi” olarak kabul edilen 2007-2017 yılları arasında gerçekleştirilen faaliyetlere de yer verilmiştir. Devlette birçok kurumda kontrolü ele geçirdiğini ve siyaset üzerinde de önemli bir güce ulaştığını düşünen FETÖ / PDY, bu  dönemde saldırıya geçerek birçok cürüm işlemiştir. Gazeteci Hrant Dink’in ve Gazeteci Haydar Meriç’in öldürülmesi, Ergenekon ve Balyoz davaları, İstanbul ve İzmir Askerî casusluk kumpasları, kozmik oda hadisesi, sözde Selâm - Tevhit Kudüs Ordusu Terör

Örgütü davası, Kamu Personel Seçme Sınavı sorularının çalışması, MİT Müsteşarının ifadeye çağrılarak tutuklanmak istenmesi, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi girişimleri, MİT tırlarının aranmasına yönelik girişimler, İstanbul korsan tahliye girişimi ve siyaseti dizayna yönelik teşebbüslere bu kısımda yer verilmiştir. Beşinci bölümde örgütün yönetim yapısı üzerinde durulmuş olup, örgütün kurucusu ve elebaşı olan Fetullah Gülen’in hiçbir şekilde sorgulanamayan ve daima kerâmet vehmedilen diktatoryal pozisyonu (Fetullah Gülen Arşı), örgütün yurt içi örgütlenmesinin dikey (Türkiye mütevellisi, Türkiye imamı, bölge imamları, il imamları, ilçe imamları, semt mahalle imamları, ev imamları) birimleri,“hususîler” olarak adlandırılan kritik kamu kurumlarının (Emniyet, MİT, TSK, Yargı) imamları, yatay (ışık evleri, sohbet grupları, mütevelli heyetleri vb.) birimler, stratejik kamu kurumlarında (Emniyet Teşkilatı, Milli Eğitim, Yargı, Mülkî İdare, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı) kadrolaşma ve örgütlenme, yurt dışı örgütlenme ve faaliyetler, örgütlenmede ve örgütsel faaliyetlerde gizlilik, tedbir ve takiyye uygulamaları, örgüte eleman kazandırma yöntemleri, örgütün uyguladığı illegal ve gayri ahlâkî tasfiye yöntemleri ve katalog evlilikler konuları ele alınmıştır.

Altıncı bölümde dinî değerlerin FETÖ / PDY tarafından nasıl istismar edildiği örnekleriyle anlatılmıştır. Bu bağlamda mehdilik, mesihlik, imam, hoca, vaiz, himmet, cemaat, ashab,belde-i tayyibe gibi dinî kavramların içinin nasıl boşaltıldığı, anlamlarının nasıl değiştirildiği, rüya, cifir, yakaza ve gaybdan haber verme gibi hususların nasıl ön plana çıkarıldığı, hadis-i şeriflerin nasıl çarpıtıldığı, “Dinler Arası Diyalog” ve “İbrahimî Dinler” gibi projelerle İslâm’a nasıl zarar verildiği ve bu çerçevede Kelime-i Şehadet’in nasıl parçalanmak istendiği gibi hususlara temas edilmiştir.

Yedinci bölümde FETÖ / PDY tarafından kullanılan iletişim ve haberleşme yöntemlerine yer verilmiştir. Örgüt üyeleri tarafından haberleşmede kullanılan yöntemler (yüz yüze görüşme zorunluluğu, cep telefonu ve GSM numarası hileleri, şifreli yazılımlar, sosyal medya, internet programları, kriptolu IP hatları, canlı kurye, medya üzerinden talimat verme, örgütsel toplantılar), iletişim sürecinde uygulanan davranış kodları ve dikkat edilen hususlar, kod isim uygulaması, linç kampanyaları, subliminal mesajlar içeren televizyon – internet programları ve reklâm filmleri, medya üzerinden şantaj ve tehdit, propaganda amaçlı sinema filmleri ve televizyon dizileri bu bölümde değinilen hususlardır.

Sekizinci bölümde FETÖ / PDY’nin malî yapısı üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede örgütün başlıca gelir kaynakları, ekonomik ve ticarî faaliyetleri, örgüt bağlı, bağlantılı ve finansör şirketlerde görülen şaibeli ve kanun dışı operasyonlar, örgüte gelir sağlayan holdingler, şirketler, medya kuruluşları, okullar, dershaneler, hastaneler, yurtlar, medya organları, vakıflar, dernekler, üniversiteler, sendikalar, bir tür cemaat vergisine dönüşen himmet uygulaması ve yapılan usulsüzlükler, zorunlu abonelik uygulaması, mütevelli heyetlerin yapısı ve mutemetler ele alınmıştır. Dokuzuncu bölümde FETÖ / PDY’nin “silahlı terör örgütü” olma vasfı ve terör örgütleriyle işbirliği hakkında bilgiler verilmiştir. FETÖ / PDY’nin silahlı terör örgütü olduğuna dair yargı kararları, idarî kararlar, örgüt tarafından işlenen suçlar, PKK, DEAŞ,

PYD-YPG ve DHKP-C gibi örgütlerle çok yönlü işbirlikleri, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında sergilediği vahşet ve ihanet temas edilen konulardır.

Onuncu bölümde FETÖ / PDY tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimiayrıntılı olarak ele alınmıştır. Darbe girişimi öncesinde yaşanan önemli olayların (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “one minute” olarak anılan çıkışı, Mavi Marmara katliamı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifade vermeye zorlanması, Gezi Parkı olayları,dershanelerin kapatılması, 17-25 Aralık yargı darbesi girişimleri, MİT tırlarının durdurulması, Terörle Mücadele Kanununun 10’uncu maddesi uyarınca görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinin kaldırılması, mahallî idareler genel seçimi, cumhurbaşkanı seçimi, Kobani provokasyonu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye seçimi, milletvekili genel seçimleri, Koza-İpek Grubu’na ve Zaman Gazetesine kayyım atanması, Rusya’ya ait savaş uçağının düşürülmesi), 15 Temmuz Cuma günü saat 14.45’ten 16 Temmuz Cumartesi

günü saat 21.57’ye kadar süren darbe girişiminin ve direniş mücadelesinin kronolojik seyri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi, darbe girişiminin bastırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın liderliği, Meclis’in ortak tutumu ve siyasî partilerin yaklaşımları, İstanbul Yenikapı’da düzenlenen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”, darbe girişiminin bastırılmasında etkili olan kamu kurumlarından bazıları ve darbe girişimi sürecinde medyanın durumu yer verilen konulardır.

On ikinci bölümde olağanüstü hâl ilanı ve hükümet tarafından çıkarılan kanun hükmünde kararnameler üzerinde durulmuştur. Olağanüstü hâl ilanının kanunî arka planı ve alınan kararlar, olağanüstü hâl döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (667-694), kanun hükmünde kararnameler ile getirilen düzenlemeler, şehit yakınlarına, gazilere ve gazi yakınlarına sağlanan haklara değinilmiştir.

On üçüncü bölümde darbe girişiminin ekonomik ve sosyal hayata olan etkilerine temas edilmiş ve bu çerçevede FETÖ / PDY ile mücadelede kamuoyu desteği, halkın darbe girişimine, devlet adamlarına ve siyasetçilere bakışı, sermaye ve para piyasalarına etkisi vekredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye karşı haksız tavırları anlatılmıştır. FETÖ / PDY’nin ekonomik gücünün kırılmasına yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında tedbirlere on dördüncü bölümde, darbe girişimi sonrasında devletin aldığı tedbirlere karşı FETÖ / PDY’nin gösterdiği dirence (örgütün uyguladığı stratejiler ve taktikler) on beşinci bölümde yer verilmiştir.

On altıncı bölümde FETÖ / PDY türü örgütlenmelerin önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuş ve bu bağlamda istihbarat sisteminin yeniden yapılandırılması, iç güvenlik sisteminde alınması gereken tedbirler, ekonomik alanda atılması gereken adımlar, kamu personel sisteminin yeniden yapılandırılması, eğitim sisteminde ve din hizmetleri konusunda yapılması gerekenler ile uluslararası boyutta alınması gerekentedbirlere değinilmiştir.

 

Bu yazı 1721 defa okunmuştur.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum